Botox

Botox is een middel dat gebruikt wordt om bepaalde spieractiviteit te verminderen.
In de geneeskunde wordt het middel al meer dan 30 jaar gebruikt om bijvoorbeeld spastische spieren te laten verslappen of als bestrijding bij chronische hoofdpijn.
In de cosmetische geneeskunde wordt Botox gebruikt om de spieractiviteit en daarmee de actieve rimpelvorming van het voorhoofd, frons en ogen te verzachten.

Hoe werkt Botox?

Botox zorgt ervoor dat de zenuw de betreffende spier (tijdelijk) niet meer kan activeren. Dit effect treedt enkele dagen na de behandeling op en duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden. Hierna is Botox uitgewerkt.

Is Botox veilig?

Uit onderzoek blijkt dat rimpelbehandeling met Botox volkomen veilig is. Er zijn geen grote of schadelijke bijwerkingen bekend, tenminste indien de behandeling door een ervaren persoon wordt toegebracht. Botox wordt immers ook toegepast in veel hogere dosis om bij kinderen met een hersenverlamming de spastische spieren van de beentjes meer onder controle te krijgen, zodat ze toch enigszins kunnen lopen.

Hoe verloopt de behandeling?

Voor iedere behandeling worden er foto’s gemaakt.De behandelende arts zal vragen of u enkele keren boos-fronsend en heel verbaasd wil kijken. Zo kan hij zien in welke spiertjes de Botox moet worden toegediend.Op deze plaatsen wordt op gelijkmatige afstanden een kleine hoeveelheid Botox oplossing met een fijn naaldje in de spiertjes onder de huid gespoten.

De behandeling is nu voltooid. Wanneer U de behandeling voor de eerste keer onderging zal de behandelende arts u waarschijnlijk vragen om na enkele weken langs te komen voor controle op de therapie.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte van het gebied dat u wilt laten behandelen en varieert meestal tussen de 10 en 30 minuten.

Is de behandeling pijnlijk?

Botox wordt met een klein injectienaaldje in de huid gebracht. De meeste mensen ervaren de inspuiting niet als pijnlijk. Na de behandeling kan de huid wat gevoelig zijn.

Na de behandeling

Meestal ziet de huid er na de behandeling normaal uit; ter plaatse van de injectieprik kan er een lichte roodheid of een kleine zwelling ontstaat, dit is meestal binnen het uur verdwenen. Soms kan er echter in het behandelde gebied een blauwe plek ontstaan, deze blijft enkele dagen tot weken bestaan, meestal zolang u normaal gezien een blauwe plek houdt. Onder invloed van daglicht, verkleurt een blauwe plek en kan hierdoor langer zichtbaar blijven.

Door de blauwe plek met een sunblock in te smeren (factor 50 of hoger) is de blauwe plek eerder verdwenen.
De eerste 2 tot 4 uur na de ingreep wordt u verzocht niet te gaan liggen of voor over te bukken en om de behandelde spieren actief en veel aan te spannen (bijvoorbeeld veel te fronsen, de wenkbrauwen op te trekken of de ogen samen te knijpen). Hierdoor werkt Botuline toxine beter en langer.

De eerste dagen na de behandeling dient u geen druk uit te oefenen op het behandelde gebied. U kunt de huid gewoon schoonmaken en verzorgen en desgewenst make-up of camouflagecrème aanbrengen maar vermijd intensieve druk. Na 2 weken komt u terug voor controle.

Duurzaamheid

Het effect van Botox begint enkele dagen na de behandeling en is na 2 weken optimaal. De werkingsduur en resultaat verschilt van persoon tot persoon. Botox werkt 3 tot 6 maanden, hierna is het verdwenen. Na deze periode kan de behandeling weer herhaald worden.
Om het gewenste resultaat te behouden hebben de meeste mensen elke 4 tot 9 maanden een herhalingsdosis nodig. Vaak is het zelfs zo dat na ongeveer 3 behandelingen het resultaat langer houdt. De boodschap is dus om de behandelingen tijdig te herhalen.

Mogelijke bijwerkingen

Ernstige risico’s en complicaties veroorzaakt door Botox komen volgens studies niet voor. De kleine injecties zorgen voor een kortdurende pijn door de prik. Soms wordt bij het prikken een bloedvaatje geraakt waardoor een kleine bloeduitstorting kan ontstaan. Na de injectie is er een klein bultje zichtbaar (vergelijkbaar met een kleine muggenbult). Deze bult trekt snel weer weg.
Een mogelijke bijwerking is een tijdelijke uitschakeling van de spiertjes die het ooglid optillen. Een tijdelijk hangend ooglid is dan het gevolg; deze bijwerking is echter uitermate zeldzaam. Soms ontstaan tijdelijk hoofdpijn klachten na de behandeling. Behandeling met Botox wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.

Voorzorgsmaatregelen

Tijdens de behandeling kunnen er blauwe plekken ontstaan. Indien u weet dat u snel blauwe plekken krijgt, kunt u een week voor de behandeling beginnen met tabletjes of druppeltjes Arnica. Arnica is een homeopathisch middel en verkrijgbaar bij drogist of apotheek.

Mocht u enkele dagen voor de behandeling om één of andere reden een pijnstiller willen gebruiken, dan raden wij u aan om alleen paracetamol/dafalgan/perdolan te gebruiken. Andere pijnstillers maken het bloed wat dunner en verhogen zo het risico van een forse blauwe plek.

Wanneer u aspirine of aspirinehoudende medicijnen gebruikt, dan dient u deze 1 week voor de behandeling te stoppen en pas 3 dagen na de ingreep te hervatten. Indien u twijfelt of een bepaald geneesmiddel wel of geen aspirine bevat, overlegt u dan met uw apotheek.

Wanneer u anti-stollingsmedicijnen zoals Marcoumar, Sintrom of Sintrommitis of Asprocardio gebruikt, overleg dan met uw huisarts of specialist de voorschriften met betrekking tot stoppen of hervatten.

 

Botox® Azzalure®
Per zone
Fronsrimpels (1 zone)
 €     99,-
Voorhoofdrimpels ( 1 zone)
 €     99,-
Kraaienpootjes (1 zone)
 €     99,-
Botox® Azzalure®
                                 Meerdere zones (2 / 3 zones)
Fronsrimpels + voorhoofdrimpels  (2 zones)
 €   185,-
Frons + voorhoofdrimpels  + kraaienpootjes (3  zones)
€   275,-